b) GUYANE 2005

guyane arrivee Cayenne Cayenne Cayenne la place des palmistes la place des palmistes Remire montjoly Remire montjoly Kourou matoutou matoutou Roura Roura Roura Roura fourmis atta fourmis atta les cascades de fourgassier les cascades de fourgassier les cascades de fourgassier les cascades de fourgassier les cascades de fourgassier les cascades de fourgassier Cayenne Cayenne 3 Cayenne 4 Cayenne 5 Cayenne 6 le fort diamant mirande mirande mirande mirande traversée de fourmis un habitant de la foret un habitant de la foret partie de peche partie de peche partie de peche partie de peche partie de peche partie de peche ile royale ile royale l'ile royale l'ile royale l'ile royale l'ile royale l'ile royale l'ile royale hopital du bagne l'ile royale l'ile royale l'ile royale l'ile royale l'ile royale l'ile royale l'ile royale l'ile royale l'ile royale nuit au bagne l'ile royale place de la guillotine mirande mirande morpho morpho Roura Roura Roura Kaw Kaw les marais de Kwa les marais de Kwa les marais de Kwa les marais de Kwa les marais de Kwa les marais de Kwa les marais de Kwa les marais de Kwa les marais de Kwa poisson chien sinnamary eglise d'Iracoubo eglise d'Iracoubo eglise d'Iracoubo eglise d'Iracoubo eglise d'Iracoubo eglise d'Iracoubo eglise d'Iracoubo eglise d'Iracoubo eglise d'Iracoubo eglise d'Iracoubo Iracoubo Mana Mana Mana Mana Mana dans les rues de st Laurent dans les rues de st Laurent dans les rues de st Laurent dans les rues de st Laurent camp de la transportation camp de la transportation camp de la transportation camp de la transportation st jean st jean st jean st jean st jean st jean st jean st jean st jean le zoo de st jean le zoo de st jean le zoo de st jean le zoo de st jean le zoo de st jean le zoo de st jean le zoo de st jean le zoo de st jean le zoo de st jean le zoo de st jean zoo st jean barrage petit saut barrage petit saut barrage petit saut barrage petit saut barrage petit saut Le saut Lucifer le saut lucifer le saut lucifer le saut lucifer empreintes d'affutage d'outils empreintes d'affutage d'outils barrage petit saut barrage petit saut barrage petit saut barrage petit saut barrage petit saut crapaud crapaud foire foire le Kourou kourou kourou kourou eglise d'Iracoubo lancement Ariane lancement Ariane lancement Ariane lancement Ariane